BT Proje Yönetimi

BT Proje Yönetimi

Bilişim Teknolojileri projelerinin başarılı olması için en önemli faktörlerden birinin projenin iyi yönetilmesi olduğu bir gerçektir.

Proje Yönetimi şöyle tanımlanır: Bir projenin gereksinimlerini karşılamak uzere bilgi, beceri, araç ve tekniklerin tüm aktivitelere uygulanması.

Proje Yönetimi bilgi ve pratikleri ; Başlatma, Planlama, Yürütme, Kontrol ve Kapanış olmak uzere 5 süreç grubu ve 9 bilgi alanı ile tanımlanmıştır :

Bilgi Alanlari :

 • Bütünleştirme yönetimi
 • Kapsam yönetimi
 • Zaman yönetimi
 • Maliyet yönetimi
 • Kalite yönetimi
 • İnsan kaynaklari yönetimi
 • İletişim yönetimi
 • Risk yönetimi
 • Satın alma yönetimi

Yukarıda belirtilen tanımlari tüm sektörlere olduğu gibi BT projelerine de uygulanabilecek bir çerçeve çizmekte ve etkili proje yönetimi için nelerin yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

 • Projenin başarısız olma riskinin önlenmesi
 • Etkinlik ve verimliliğin artması
 • Kalitenin artması
 • İletişimin düzenlenmesi
 • Etkin proje yönetiminin standart hale gelmesi, böylece kişilerden bağımsız ve tekrarlanabilir olması.

Bilişim Projeleri Yönetimi

Eğer bir projenin başı ve sonu varsa (ki vardir) bu projenin yaşam döngüsü nasıl yönetilir? Etkili ve çalışan bir proje yönetimi için metodolojilerin görevlere ve organizasyona uygun olmasi gerekir.

Metodolojiyi anlamak için projenin yaşam döngüsüne bakılması gerekir. Detaylı bir yaşam döngüsü organizasyonun ve projenin büyüklüğüne ve tipine bağlıdır ve bunlar birbirine benzer unsurlardır.