BT Tasarım Hizmetleri

BT Tasarım Hizmetleri

Tasarım, kurumsal mimari ile sunulan bütün hizmetlerin ve kullanılan tüm BT bileşenlerinin kapsamlı ve büyük bir titizlikle sistematik bir şekilde incelenmesini ve doğru şekilde yapılandırılması ile başlar.

Her bileşen için tehdit ve risk haritaları oluşturulur, bu değerlendirmeler göz önünde bulundurularak BT tasarımı hazırlanır.

BT mimarisi oluşturulurken;

  • Ağ ve sistem tasarımının mevcut durum analizi,
  • Sistem ve güvenliğe ilişkin olası riskler
  • BT altyapı sistemlerinin alt bileşenleri (işletim sistemleri, ağ – güvenlik cihazları, sunucular, veritabanı ve uygulamaları) incelenir.

Kurumsal bilgi teknolojileri güvenlik mimarisi oluşturulmasında aşağıdaki başlıklar uygulanır:

  • Güvenlik, risk ve mevcut BT yapısının değerlendirmesinin yapılması
  • Hedeflenen BT güvenlik mimarisinin tasarlanması
  • Yol adımlarının belirlenmesi
  • Hedeflenen tasarımların gerçekleştirilmesi
  • Oluşturulan tasarımların mevcut sisteme entegrasyonu
  • Değerlendirme ve kontrol etme