Data Koruma ve Arşivleme Çözümleri

Data Koruma ve Arşivleme Çözümleri

Depolanan verinin güvenli ve doğru şekilde saklanamaması ve yedeklenememesi büyük risk oluşturmaktadır. Önem ve öncelik gerektiren verilerin herhangi bir nedenle zarar görmesi kurumlarda maddi ve itibari kayıplara sebep olmaktadır. Bu sebeple kurumsal depolama ve yedekleme sistemleri üretilmiştir.

Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda veri depolama ve yedekleme çözümlerine yönelik her seviyede danışmanlık, kurulum ve teknik destek hizmetleri sağlanmaktadır.


Geleneksel Depolama Üniteleri

Günümüzde verinin korunması ne kadar önemliyse, bu veriye erişimin sürekliliği de o kadar önem taşımaktadır.

Geleneksel depolama ünitelerine kısaca aşağıdaki protokoller ile bağlantı sağlanır.


DAS (Direct Attached Storage) / Doğrudan Bağlı Depolama

Depolama üniteleri, sunucuya doğrudan fiber, SAS kablo ile bağlanır. Ucuz ve performanslıdır. Ölçeklenirliği ve yönetimi sınırlıdır.


NAS (Network Attached Storage) / Ağ Bağlantılı Depolama

Depolama üniteleri ağ protokolleri üzerinden istemci ve sunuculara bağlanır. İş hayatında çalışanların en çok kullandığı depolama türüdür. Görece olarak ucuz ve performanslıdır. Ek yetkilendirme özelliklerine sahiptir.


SAN (Storage Area Networks) / Depolama Alanı Ağları

Depolama üniteleri SCSI protokolleri aracılığıyla sunuculara bağlanır. İhtiyaca göre fiber veya bakır kablo üzerinden FC, FCOE, iSCSI protokolleri ile iletişim sağlarlar. Altyapı maliyetleri NAS ve DAS’a göre yüksektir. Gelişmiş performans, ölçeklenirlik ve Yönetim özelliklerine sahiptir.


Veri Arşivleme

Yedeklenen soğuk verilerin belirlenen arşivleme politikaları doğrultusunda düşük maliyetli ve güvenli arşiv ortamlarına aktarılması ve saklanması önem taşımaktadır.

Bu bağlamda fiziksel teyp yedeklemeleri yapılmalı ve veri merkezi dışındaki güvenli ortamlarda muhafaza edilmelidir.

Arşivleme ortamlarında maliyetlerin düşürülmesi amacıyla tekilleştirme, sıkıştırma teknolojileri kullanılmakta ve bu teknolojilerde daha yüksek değerleri sağlayan ürünler tercih edilmektedir.