Eğitim Hizmetleri

Eğitim Hizmetleri

Certified Ethical Hacker v10 (CEH)

Kursun amacı

Kötü niyetli hacker ların bilgisini kullandıkları araçları teknikleri tanıyıp bu bilgileri savunma amaçlı uygulayabilmek.

Katılımcı profili

IT çalışanları,bilgi güvenliği uzmanları

Ön gereksinimler

Temel Network ,TCP/IP ,işletim sistemleri(windows,linux) bilgisi

Kursun süresi

7 gün (pentest dahil)

Kursun içeriği

 • Ethical hacking tanımı kapsamı
 • Hedef sistemler üzerinde aktif/pasif bilgi toplama
 • Network taraması
 • Lokal networkte bilgi toplama
 • Zafiyet analizi
 • Sistem hacking
 • Malware tehditleri
 • Sniffing(koklama)
 • Sosyal mühendislik
 • Servis dışı bırakma(DOS/DDOS)
 • Session Hijacking
 • IDS/Firewall atlatma
 • Webserver hacking
 • Web uygulamaları hacking
 • SQL injection
 • Wireless network hacking
 • Mobile hacking
 • IoT hacking
 • Blut teknolojileri
 • Kriptografi

Sertifikasyon bilgileri
Check Point Certified Security Administrator (CCSA) R80.10

Kursun amacı

Checkpoint mimarisini tanımak temel kavramları öğrenmek, Security gateway/security management blade lerinin temel konfigurasyonlarının yapılabilmesini öğrenmek.

Katılımcı profili

Checkpoint bileşenlerini kuran desteğini veren konfigurasyonunu yapan IT ekipleri

Ön gereksinimler

Temel TCP/IP bilgisi

Temel işletim sistemleri bilgisi(windows/linux)

Kursun içeriği

 • Checkpoint teknolojisine giriş
 • Güvenlik politikası yönetimi
 • Politika katmanları
 • Checkpoint güvenlik çözümleri ve lisanslamaları
 • Trafiği monitör etme
 • VPN yapısı ve konfigurasyonu
 • Kullanıcı bazlı politika yönetimi
 • ClusterXL mimarisi yapısı
 • Yönetici görevlerinin uygulanması

Lab içeriği

 • Dağıtık yapıda security gateway ve management kurulumu temel konfigurasyonlar
 • Gaia web portal yönetimi
 • Temel güvenlik politikası yaratmak varolanı değiştirmek
 • Hide ve Static nat yapısı
 • Yönetici hesaplarını yönetmek
 • Uzak security gateway kurulumu sisteme entegrasyonu
 • Bakcup yönetimi
 • Access kontrol politika yönetimi
 • Politika katmanları yapılandırılması ,paylaşılabilir politikalar
 • Lisans ve kontrat yapısı
 • Checkpoint log yapısı, analizi
 • Site-Site Vpn konfigurasyonu
 • Active directory entegrasyonu,kullanıcı bazlı politika oluşturulması
 • ClusterXL mimarisinin kurulması
 • Compliance blade incelemesi
 • Cpview ile sistem monitoringCheck Point Certified Security Engineering (CCSE) R80.10

Kursun amacı

Checkpoint ürünlerinin/blade lerinin maksimum şekilde kullanılabilmesini sağlamak.

Katılımcı profili

Üst seviyede konfigurasyon yapan partner lar, bilgi güvenliği uzmanları

Ön gereksinimler

Temel TCP/IP, internet, network, işletim sistemleri bilgisi(windows,linux)

Kursun içeriği

 • Checkpoint sistemlerin yönetimi
 • Otomazizasyon ve orkestrasyon
 • Yedeklilik
 • Hızlandırma
 • Smartevent
 • Mobile ve uzak erişim
 • Threat Prevention blade

Lab içeriği

 • R77.30 sistemlerin r80.10 a upgrade i
 • Checkpoint hotfix yükleme işlemleri
 • ClusterXL kurulumu
 • Ana komut satırı işlemleri ile firewall yönetimi
 • Manuel Nat kuralları
 • Checkpoint API ile obje yönetimi
 • VRRP yapılandırması
 • İkinci management entegrasyonu(management HA)
 • Checkpoint Chain yapısı
 • SecureXL
 • CoreXL
 • Smartevent kullanımı,event lerin değerlendirilmesi
 • Mobile erişim konfigurasyonları
 • IPS korumalarının tanımlanması
 • Geo Korumalarının uygulanması
 • Threat Prevention konfigurasyonu, politikaları
 • Threat emulation ve extraction yapısı ve konfigurasyonuCheck Point Certified Security Master (CCSM) R80.10

Kursun amacı

Checkpoint ürünlerinin detaylı derinlikte öğrenilmesi, problem analizi ve çözümlerinin üretilebilmesi.

Katılımcı profili

Sistem yöneticileri, güvenlik uzmanları, network uzmanları, dış firmalara destek veren güvenlik uzmanları

Ön gereksinimler

Temel TCP/IP, internet, network, işletim sistemleri bilgisi (windows,linux)

Kursun içeriği

 • İleri düzey database yönetimi
 • Kernel mode /user mode analiz problem giderme
 • Smartconsole ve management mimarisi
 • İleri düzey NAT
 • VPN problem analiz ve giderme
 • Politika paket analizi problem giderme
 • Threat prevention politika analizi problem giderme
 • Optimizasyon performans analiz iyileştirme
 • İleri düzey Clustering
 • Hızlandırma teknolojileri ve analizi,problem giderme
 • İpv6 yapılandırılmasıLinux Temelleri 1 (LPIC-1)

LPI(Linux Professional Institute) kapsamında kurslarımız verilmektedir,LPIC sınavlarına yöneliktir

Kursun amacı

Linux sistem mimarisinin öğrenilmesi,sistem yönetiminin sağlanması

Katılımcı profili

Linux sistem yöneticileri, yönetici adayları

Ön gereksinimler

Temel işletim sistemi bilgileri,temel network bilgisi

Kursun içeriği

 • System Architecture
 • Linux Installation and Package Management
 • GNU and Unix Commands
 • Devices, Linux Filesystems, Filesystem Hierarchy Standard
 • Shells and Shell Scripting
 • Interfaces and Desktops
 • Administrative Tasks
 • Essential System Services
 • Networking Fundamentals
 • SecurityLinux Temelleri 2 (LPIC-2)

LPI(Linux Professional Institute) kapsamında kurslarımız verilmektedir,LPIC sınavlarına yöneliktir

Kursun amacı

İleri seviye linux sistemlerin yönetimi,temel linux servislerin öğrenilmesi,temel linux sistem güvenliği

Katılımcı profili

Linux sistem yöneticileri, uzmanları

Ön gereksinimler

LPIC-1 seviyesi linux bilgisi

Kursun içeriği

 • Capacity Planning
 • Linux Kernel
 • Filesystem and Devices
 • Advanced Storage Device Administration
 • Networking Configuration
 • System Maintenance
 • Domain Name Server
 • Web Services
 • File Sharing
 • Network Client Management
 • E-Mail Services
 • System Security