İşletim & Bakım Hizmetleri

İşletim & Bakım Hizmetleri

İşletim ve Yönetim; müşterilerin BT sistemlerinin, sunucularının, iletişim ağlarının, uygulamalarının ve bilgi güvenliği sistemlerinin kesintisiz ve güvenli işletimini, sistem yönetimi araçları ile izlenmesini (monitoring), performans yönetimini, yedekleme ve yedekten dönme işlemlerini, sorunlar oluşmadan müdahale - sorun oluştuğunda hızlı ve kesin çözüm ile problem yönetimini, kapasite yönetimi ile yeni teknolojilerin takibi ve uyarlanmasını içeren, belirli servis saatleri içerisinde, belirli servis ve destek seviyeleri uyarınca verilen hizmetlerdir. Müşterinin gereksinimine ve hizmet sözleşmesi şartlarına bağlı olarak, “Müşteri Yerinde”, “Uzaktan” veya “Servis Sağlayıcı Yerinde” modelleri ile sağlanabilirler.

İşletim ve Yönetim Hizmetleri kapsamında tüm sistem yönetimi (kullanıcı işlemleri, erişim ve yetkilendirmeler, sistem kaynaklarına ulaşım ve paylaşımlar, tanımlamalar, güvenlik güncellemeleri vb.) faaliyetleri servis sağlayıcı ekipleri tarafından gerçekleştirilir.

İşletim ve Yönetim Hizmetleri dört ana grup altında verilmektedir:

  • Sistem İşletim ve Yönetim hizmetleri
  • Uygulama İşletim ve Yönetim hizmetleri
  • Network İşletim ve Yönetim hizmetleri
  • Bilgi Güvenlik Sistemleri İşletim ve Yönetim hizmetleri

İşletim ve Yönetim hizmetleri; ana işine odaklanarak bilgi teknolojilerinde ilk yatırım maliyetinden tasarruf etmek isteyen, zamana yayılmış ödeme fırsatı ile maliyet avantajları sağlamayı tercih eden, hizmet düzeyi anlaşması ile performansını garanti ederek ve insan kaynaklarında eleman kaybetme riskini ortadan kaldırarak uzmanlıklardan faydalanmayı amaçlayan tüm firmalar tarafından kullanılabilir