KvKK Çözümleri

KvKK Çözümleri

6698 kişisel verilerin korunmasi kanunu;

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

KVK Kanunu Hukuki ve Teknik analiz, uyumluluk prosedürleri gibi süreçleri zorunlu hale getirmiştir.

Kapsam İdari ve Teknik kapsam olarak ikiye ayrılmaktadır. Kapsam çerçevesindeki analizler kısaca aşağıda belirtilmiştir.

Hukuki analiz kapsamında kurumların günlük operasyonal işlemler sırasında işlenebilecek iletilebilecek saklanabilecek kişisel veriler için ne gibi hukuki yükümlüklerinin olduğunun çıkartılmasından,verilerin silinmesi anonim haline getirilmesine kadar olan veri sorumlusundan, kişisel verisi işlenen ilgili kişilere kadar her bir halkanın kanun karşısındaki sorumluluk ve yükümlülüklerini belirlemeye yöneliktir.

Teknik analiz kapsamı kişisel verilerin işlenebileceği ve iletilebileceği her türlü kanalı teknik olarak güvenli hale getirme, bunun sürdürülebilir olmasını sağlama,bilgi güvenliği sistemlerini kanun gereğince yapılandırmaya yöneliktir.

Hukuki analiz ve teknik analiz kapsamlarının gerçekleştirilmesinde iş ortaklarımızla birlikte çalışmalar yürütmekteyiz.