KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

İşbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası; OTD ULUSLARARASI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TEKNİK DESTEK VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan sonra OTD olarak anılacaktır) internet sitesinin kullanıcılara sağladığı bilgi ve hizmetlere ilişkin hükümleri düzenlemektedir.

 

www.onlineteknikdestek.com (Bundan sonra “İnternet Sitesi” olarak belirtilecektir) İnternet Sitesine gelen veya Site’deki herhangi bir bilgiyi kullanan her kullanıcı, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE İLETİŞİM İZNİ

 

Sayın Kullanıcı,

 

OTD’e ait www.onlineteknikdestek.com web sitesine hoş geldiniz.

 

“Kullanım Koşulları Ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası Ve İletişim İzni” siz değerli kullanıcılarımıza web sitemizde yer alan bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir.

 

Aşağıdaki tanımlar OTD’e ait internet sitesinin kullanımı için önemlidir.

 

Buna göre;

 

 • Kullanıcı/Kullanıcılar: Kişisel verilerini, sitede yer alan iletişim formlarının talep ettiği bilgileri kendi açık rızaları ile vererek siteye üye olan veya kişisel verilerini vermeden sadece siteyi ziyaret eden gerçek kişileri,

 

 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

 

 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

 

 

 • FSEK: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu,

 

 • 5651 sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’u,

 

 • 6698 sayılı Kanun: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, ifade eder.




 

KULLANIM KOŞULLARI:

 

Kullanım Koşulları, Erişim, Risk ve Sorumluluğun Sınırlandırılması, IP Adresleri ve Cookieler (çerezler)

 

 1. İnternet sitesi ve İnternet sitesindeki tüm dokümanlar OTD'nin mülkiyetindedir. İnternet Sitesinde yayınlanan, fikri ve sınai mülkiyet hakları OTD’e ait olan bütün yazılı, sesli, görsel, elektronik materyallerin her türlü hakkı saklıdır. Bunlara İnternet Sitesinde yer verilmesi, bu materyallerin kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir yetki, izin ya da lisans verildiği şeklinde yorumlanamaz. Bu materyaller OTD’nin yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden üretilemez ya da herhangi bir şekilde kullanılamaz. Fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek şekildeki her türlü kullanım sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlalde bulunan kullanıcıya aittir.
 2. İnternet Sitesinde yer alan her türlü içerik, tanıtım ve bilgi, bilgi verme amaçlıdır ve OTD ile kullanıcı arasında sözleşme kurulmadığı müddetçe bağlayıcı değildir. Sözleşme yapıldığı durumlarda ise yalnızca o sözleşme kapsamındaki içerik ve bilgiler bağlayıcı nitelik taşır. İnternet Sitesine girilmesi, İnternet Sitesinin ya da İnternet Sitesindeki bilgilerin ve/veya programların, verilerin kullanılması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan OTD ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, OTD yöneticisi ve/veya çalışanı sorumlu değildir.
 3. OTD, herhangi bir zamanda İnternet Sitesinde ki mevcut her türlü hizmet, tasarım, ürün ve bilgi ile işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nı önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yayını durdurma, İnternet Sitesini yeniden düzenleme veya kapatma hakkını haizdir. İnternet Sitesine giriş ile yapılan değişiklikler kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.
 4. OTD tarafından web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, İnternet Sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder, OTD’yi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 5. İnternet sitesinde yer alan her türlü fiyat, bilgi, resim, açıklama ve haber (kısaca "bilgi") sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesinde yer alan "bilgi"lerin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir enformasyonu, OTD yetkili kişilerinden temin etmekle yükümlü olduğunu ve web sitesinde yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle OTD'nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.
 6. OTD, kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. OTD, web sitesinin hatasız olması için her türlü tedbir almış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir.
 7. Resmi makamlardan kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya kullanıcının OTD sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, OTD, kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

OTD web sitesi ile sahip olduğu tüm alt sitelerinin ve diğer bilgi sistemlerinin güvenliğini sağlamak OTD sorumluluğundadır. Ticari amaçlı, iyi niyetli ya da başka bir amaçla, web siteleri ve diğer bilgi teknolojileri sistemlerinde bulunabilecek zafiyetlerin tespitine yönelik taramalar ve tespit edilebilecek zafiyetlerin suiistimal edilerek sistemlere zarar verilmesi, bilgi sızdırma vb faaliyetler yasa dışıdır. Bu gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi durumunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yaptırım uygulanabilir. Bu gibi girişimlerde bulunulması halinde, OTD yapılan saldırının tipi, saldırı zamanı, saldırgana ilişkin yasa kapsamında toplanan verilerle birlikte hukuki süreç başlatma ve süreç sonucunda para cezası ya da hapis cezasına varacak cezaları talep etme hakkını saklı tutar.

 

 1. Bazı durumlarda, şahsınıza özel olmayan bilgiler toplanabilir. Bu tip bilgilere örnek olarak kullandığınız internet tarayıcısının türü, işletim sisteminiz, sitemize linkle ya da ilanla ulaştığınız sitenin domain ismi verilebilir.
 2. Siteyi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza bilgi konulabilir. Bu bilgi, çerez ("cookie") formatında ya da benzeri türden dosyada olacaktır ve bize birkaç yönden yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, sitemizde yaptığınız ziyaretlerdeki tercihleriniz takip edilerek, size daha iyi bir internet deneyimi yaşatmak amaçlanmaktadır. Örneğin; cookie'ler, siteleri ve reklamları sizin ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenlememizi sağlayacaktır.

Hemen hemen tüm internet tarayıcılarında, cookie'leri hard diskinizden silmek, yazılmasını önlemek ya da kaydedilmeden önce uyarı mesajı almak için seçenekler vardır. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen tarayıcınızın yardım dosyalarına ve kullanım bilgilerine bakınız.

 1. 5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Uyarınca Dikkat Edilecek Hususlar

 

Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesi üzerinde bir başka web sitesine veya içeriğe erişim imkanı tanıyan link'ler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin OTD ile ilgisi olmadığını ve OTD’nin bu siteleri herhangi bir şekilde desteklemediğini veya içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sitelerin ve/veya içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, sitenin kullanım koşullarını okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, müspet veya menfi ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan OTD veya ona bağlı herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, sitede yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya yeterliliğinin OTD tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan etmişlerdir.

 

Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesi üzerinde OTD’ye veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair bir materyal bulunabileceğini, OTD’nin bu materyallerle ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun düzenlediği yasal haklara sahip olduğunu, bunların OTD izni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, satılamayacağını veya kullandırılamayacağını veya bunlara müdahale edilemeyeceğini kabul ve beyan etmişlerdir.

 

Bu sitede yayınlanan tüm logolar, marka ve kurumsal amblemler vb. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile korunmaktadırlar. Logolar hiçbir şekilde kopyalanamaz ve kullanılamazlar. Kullanıcı/Kullanıcılar, OTD logosunun veya web sitesine ait sayfaların bir başka web sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından veya web sitesine üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten OTD’nin veya ona bağlı veya onun bağlı olduğu herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

 1. Site’nin hatasız olması için her türlü tedbir alınmış olmakla birlikte, mevcut ya da oluşabilecek hatalarla ilgili hiçbir garanti verilmemektedir. Yayınlanan içeriğin kesintisinden, gecikmesinden ve bunların yol açabileceği zararlardan dolayı OTD sorumlu tutulamaz.
 2. Site’deki başvuru formlarının yalnızca doldurulmuş olması kullanıcılara herhangi bir kazanılmış hak iddiasında bulunma imkânı vermez.
 3. Kullanıcı, Site’yi kullanarak, işbu Kullanım Koşulları’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. OTD, Kullanım Koşulları’nı ihlal eden kullanıcının başvuru talebini reddetme ve/veya sözleşmesini iptal etme ve kullanıcıya karşı hukuki ve/veya cezai yollara başvurma hakkını saklı tutar. 
 4. OTD web sitesine girmekle site ziyaretçileri yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş ve kabul etmiş addedilecektir. Bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve OTD'ye ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak sunulacağı OTD tarafından beyan edilerek, işbu OTD Web Sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından da bu husus kabul ve taahhüt edilir.

 

İşbu kullanım koşullarının uygulanmasında, yorumlanmasında, Website hakkında veya Website ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu kullanım koşullarının uygulanmasında, yorumlanmasında, website hakkında veya website ile ilgili doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul – Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 1. Bu yayın, OTD’nin izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle veya kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.


 

GİZLİLİK POLİTİKASI:

 

 • Site’deki her türlü veri OTD’nin mülkiyetindedir. Kod ve yazılım da dâhil olmak üzere Site’deki hiçbir veri değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz, iletilemez, dağıtılamaz, başka bir dile çevrilemez ve başka bir bilgisayara yüklenemez.
 • OTD, Site üzerinden vermiş olduğunuz kişisel ve/veya kişisel olmayan (Site’de yapılan işlemlere dair istatistikî veriler ve benzeri) bilgileri, OTD grup şirketleri ile paylaşabilir, OTD grup şirketlerine iletebilir ve/veya işleyebilir. Kullanıcı, bilgilerini Site’deki başvuru formuna ya da başka herhangi bir alana girmekle, bilgilerinin OTD tarafından bu madde kapsamında kullanılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder. 
 • OTD kullanıcı tarafından Site’ye girilen bilgileri yetkisiz erişim, hatalı kullanım ve/veya değişime karşı korumak amacıyla mevcut imkânlar dâhilinde tedbirler almıştır. Ancak internetin yapısı gereği hiçbir sistem tamamen güvenli değildir ve bu nedenle bilgiler herhangi bir zamanda yetkili olmayan kişilerce alınıp kullanılabilir. Kullanıcı böyle bir durumda OTD’nin hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan etmektedir.
 • Resmi makamların talebi ve/veya kullanıcının OTD sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini etkileyecek herhangi bir müdahale, elektronik saldırı yaptığının tespit edilmesi üzerine OTD kullanıcının bilgilerini araştırma ve mevzuat gereği yasal mercilere bildirme hakkını haizdir.
 • OTD ve/veya OTD grup şirketleri, Site’deki başvuru formuna ya da başka herhangi bir alana girilen kullanıcı bilgileri üzerinden; mektup, e-posta, sms, telefon görüşmesi ve benzeri yollarla kullanıcıya pazarlama, iletişim, bildirim ve sair amaçlarla ulaşma hakkına sahiptir. Kullanıcı, aksine bir yazılı bildirim olmadıkça, OTD’nin ve/veya OTD grup şirketlerinin kendisine yönelik yukarıdaki iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul etmektedir.
 • Kullanıcıları tanımlamaya yardımcı olması için zaman zaman “cookie” adı verilen ve kullanıcının Site’yi ne zaman ve nasıl kullandığını gösteren bilgiler, Site’nin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kullanıcının bilgisayarına yerleştirilebilir. (cookie kullanımı bir sanayi standardıdır ve birçok web sitesi bu yöntemi kullanmaktadır.)
 • Kullanıcı, Site’yi kullanarak, işbu Gizlilik Politikası’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. OTD, Gizlilik Politikası’nı ihlal eden kullanıcının başvuru talebini reddetme ve/veya sözleşmesini iptal etme ve kullanıcıya karşı hukuki ve/veya cezai yollara başvurma hakkını saklı tutar.